CY4R-HHS
Czterowalcowe hydrauliczne zwijarki do blach

CYL-ST
Trzywalcowe elektromechaniczne zwijarki do blach

CY/C/CZ
Trzywalcowe elektromechaniczne ręczne zwijarki do blach

CY3R-HHS
Trzywalcowe hydrauliczne zwijarki do blach

CYL
Trzywalcowe elektromechaniczne zwijarki do blach