Czterowalcowa zwijarka CY4R-HHS 230-20-13 do blach doposażona o wyrzutnik detali.